OSIGURANJE OD NEZGODE

Nesretni slučaj (nezgoda) je svaki iznenadni i od volje osiguranika nezavisan događaj koji djeluje uglavnom izvana i na tijelo osiguranika, a ima za posljedicu njegovu smrt, potpuni ili djelomični invaliditet, prolaznu nesposobnost za rad ili narušenje zdravlja, koje zahtijeva boravak u bolnici ili druge oblike zdravstvene njege. Osiguranja od nepredviđenih događaja koji svakodnevno ugrožavaju tijelo, štite nas za vrlo mali iznos premije od nezgoda koje se događaju u vrtićima i školi, na poslu i u slobodno vrijeme. Svakodnevno se samo u RH događa više od 200 prometnih nezgoda uslijed kojih pedesetak osoba ostaje s teškim posljedicama invaliditeta.

Prema statističkim podacima najviše nesreća događa se u slobodno vrijeme, u kojemu većina ljudi nije osigurana. Nezgode vrebaju iza svakog ugla, na putu prema poslu, na radnom mjestu i u slobodno vrijeme. Troškovi liječenja nakon njih znaju biti dosta visoki. Ovakva vrsta police pruža zaštitu Vama, Vašoj obitelji, pojedincima ili grupi.

Nezgodu, nažalost, unaprijed ne možemo predvidjeti, ali pravovremenim razmišljanjem, uz odgovarajuće kvalitetne programe, njezine posljedice možemo ublažiti. Posljedice nesretnog slučaja mogu biti razne - od smrti osiguranika, njegovog potpunog ili djelomičnog invaliditeta, prolazne radne nesposobnosti te narušenog zdravlja koje zahtijeva dugotrajno liječenje. Upravo su to trenuci kada, zbog nepredvidljivosti koju budućnost nosi, Vi i Vaša obitelj postajete dodatno financijski opterećeni posljedicama nesretnog slučaja.

Naši stručnjaci će prilagodbom Vašim navikama i potrebama odabrati za Vas kvalitetan izbor iz raznih tržišnih ponuda:

  • individualno osiguranje od posljedica nesretnog slučaja
  • obiteljsko osiguranje od posljedica nesretnog slučaja
  • automobilsko osiguranje od posljedica nesretnog slučaja
  • kolektivno osiguranje od posljedica nesretnog slučaja
  • trajna invalidnost
  • naknada za prijelom kosti
  • bolnička naknada, dnevna naknada
  • naknada za liječenje i odšteta za bolove
  • smrt od poslijedica nesretnog slučaja 

Što je u pokriću kod ugovora o osiguranju od nezgode?
Osiguranjem od nezgode pokriva se svaki iznenadan i o volji osiguranika neovisan događaj koji, djelujući naglo i izvana na osiguranikovo tijelo, ima za posljedicu njegovu smrt, trajni gubitak radne sposobnosti (invaliditet), prolaznu nesposobnost za rad (dnevna nadoknada) ili oštećenje zdravlja koje zahtijeva liječničku pomoć. Ugovorom o osiguranju od posljedica nesretnog slučaja, osim isplate unaprijed određene svote čija visina ovisi o utvrđenim postocima invaliditeta, pokrivaju se i materijalne štete osiguranog rizika kao što je npr. dnevna naknada, troškovi liječenja, spašavanja, gubitak ili oštećenje prtljage i sl. Ova pokrića se mogu, dakle, ugovoriti uz osnovno pokriće.

Pojam nesretnog slučaja definiran je uvjetima osiguranja. Da bi se neki događaj smatrao nesretnim slučajem on mora biti:
a) iznenadan (neočekivan, s nemogućnošću izbjegavanja)
b) nezavisan od volje osiguranika (namjerno uzrokovane štete su isključene iz pokrića)
c) vanjski, izvan tijela osiguranika (izvan tijela, odnosno unutarnjeg procesa u organizmu osiguranika)
d) nagao
e) s posljedicom na život odnosno zdravlje osiguranika (smrt, trajni potpuni ili djelomični invaliditet, privremena nesposobnost za rad - dnevna naknada za bolest, narušavanje zdravlja koje zahtijeva liječničku pomoć).
 

Najčešće postavljana pitanja

U kojem vremenskom roku prijaviti štetni događaj?
Štetni događaj je poželjno prijaviti odmah, a najkasnije u roku od 3 dana.

Koja je dokumentacija potrebna za prijavu i obradu štete nezgode?
Za prijavu štete potrebno je dostaviti ispunjen obrazac za prijavu štete osiguranja nezgode. Presliku cjelokupne medicinske dokumentacije vezane uz liječenje posljedica nesretnog slučaja, dokaze o nastanku nesretnog slučaja (zapisnik o očevidu, zapisnik o alkotestiranju, vozačku i prometnu dozvolu).

Preuzmi zahtjev | PDF                        Popuni zahtjev | e-mail

 

 

 

   WebMediaWeb

Portal za oglašavanje
 
     ScandiEuro
         ScandiEuro

         Posredovanje u poslovima
 
     MobiCash web 100
      MobiCash

      Mobilno plaćanje
 
 
ASEuro web light                        ASEuro
            WebShop - WebKatalog
 
Dostava                        Dostava
                   na kućni prag