Aktualne pogodnosti


Izradite policu životnog osiguranja preko agencije MiranSan.
Samim tim steknite osnovni uvjet za ?lanstvo u MobiCash sustavu.


Što to zna?i?

Ako izradite policu životnog osiguranja preko agencije MiranSan koja je u grupaciji MobiCash sustava,

dozvoljena Vam je kupovina na odgodu do iznosa dnevnog limita.


PREDNOST ŽIVOTNE POLICE

1. Osigurana sredstva za starost
2. Osiguran iznos u slu?aju odštete / nezgode
3. Osigurana garancija / depozit za pla?anje ra?una na odgodu

MiranSan copy 

 

 

 


 

 

   WebMediaWeb

Portal za oglašavanje
 
     ScandiEuro
         ScandiEuro

         Posredovanje u poslovima
 
     MobiCash web 100
      MobiCash

      Mobilno pla?anje
 
 
ASEuro web light                        ASEuro
            WebShop - WebKatalog
 
Dostava                        Dostava
                   na ku?ni prag