MiranSan - Agencija za zastupanje u osiguranjuNajpovoljnije osiguranje u Hrvatskoj po svim kategorijama osiguranja.

-    MiranSan je jedinstvena agencija na hrvatskom tržištu
-    iz razloga jer jedina ima sklopljeni ugovor sa ku?ama iz osiguranja o poslovnoj suradnji
     kao Zastupnik

-    jedina koja radi sve kategorije osiguranja sa svim osiguranjima
-    jedina agencija koja ima online – izrada AO police za sva osiguranja na jednom mjestu
-    Korisnik i Partner ?e imati mogu?nost zatražiti minimum 3 ponude od razli?itih ku?a
     da može imati usporedbu

-    te da plati manje od o?ekivanoga (dužnost MiranSan je da ponudi najkvalitetniju policu na
     podru?ju osiguranja)

-    Korisnik i Partner i drugi ?lanovi ?e imati najpovoljnije police svih kategorija osiguranja
     u Hrvatskoj

-    radimo na organizaciji za procjenu štete tako da naši Korisnici imaju adekvatnu pravnu
     zaštitu u logistici


Najpovoljnije osiguranje u Hrvatskoj po svim kategorijama osiguranja. Zašto?

-    osloba?amo se provizije u korist vlasnika police
-    Zastupnik proviziju dobiva u obliku NETO pla?e, a doprinosi su pla?eni prije isplate Zastupniku
-    ?lan koji je preporu?io neku osobu za bilo koju kategoriju osiguranja dobiva dio provizije
     iz provizije Zastupnika
na MobiCash sustav u obliku BOD-ova
-    te iste BOD-ove može koristiti kod ugovorenoga Partnera s kojim je sklopljen ugovor


U vremenu kojem živimo - punom brzine, napetosti, rizika i nesigurnosti – osiguranje je jako bitan faktor koji nam omogu?uje ili barem bitno olakšava normalno funkcioniranje u svakodnevnom životu. Tempo života je brz,  previše boravimo u automobilu, ?esto putujemo i sli?no, a upravo takav užurbani na?in života automatski podrazumijeva stalnu i ve?u izloženost opasnostima i rizicima koji spremno vrebaju iza ugla. Potrebna je zaštita nas kao fizi?kih osoba, ali i materijalnih dobara koje posjedujemo.

Primjer: kada je o voza?ima rije?, svaki iskusan i odgovoran voza? ima ili bi trebao imati kasko, osiguranje vozila koje pokriva štetu prouzro?enu ošte?enjem, uništenjem ili nestankom vozila nakon ostvarenja razli?itih osiguranih rizika.  Zbog pove?ane kilometraže, užurbane vožnje te mogu?nosti kra?e danas je uistinu poželjno imati kasko osiguranje.
Materijalna šteta na vozilu nerijetko iziskuje velike troškove, no odlu?ite li se na kasko osiguranje, prevenirat ?ete eventualnu štetu, a time i financijske troškove.
Ako nastala šteta nije isklju?ivo materijalna, ve? je, primjerice u prometnoj nesre?i, stradala i fizi?ka osoba, polica životnog osiguranja uistinu je neprocjenjiva zaštita.


IMOVINSKO OSIGURANJE OBJEKATA – ku?a, stan, apartman, itd.
Zamislite turisti?ki objekt – primjerice, apartman i u njemu gosta (turista) koji u odre?enom trenutku želi napustiti objekt kako bi razgledao grad ili sli?no. U žurbi, ne vodi ra?una u kakvom stanju ostavlja objekt, ne obra?a pažnju je li pozatvarao sve prozore, isklju?io plin i sli?no. Eventualna šteta koja može proiza?i iz takvih neopreznih situacija i više je no o?ita (poplava, požar itd.).

OSIGURANJE OSOBE – ulaskom Hrvatske u Europsku Uniju dobili smo ve?e obveze i odgovornosti.
Zamislite turisti?ki objekt bez osiguranja osobe – primjerice,  ako se gost nekim slu?ajem poklizne (spotakne) na stubama ili u bilo kojem dijelu ugostiteljskog smještajnog kompleksa i do?e do ozljede, nju bi trebao platiti vlasnik kompleksa u kojem gost boravi. Takve ozljede nisu jeftine i zato je osiguranje osobe potrebno, što zbog naše sigurnosti i o?uvanja ugleda, što zbog sigurnosti gosta.

OSIGURANJE KULTURA – zbog poreme?aja u atmosferi dolazi do vremenskih nestabilnosti, stvaranja ozonskih rupa, poreme?aja u godišnjim dobima i sl.  Osiguranje od elementarnih nepogoda svakako je poželjno budu?i da je na njih nemogu?e utjecati (polave zbog obilnih kiša, suša, itd.).
 

 

 

   WebMediaWeb

Portal za oglašavanje
 
     ScandiEuro
         ScandiEuro

         Posredovanje u poslovima
 
     MobiCash web 100
      MobiCash

      Mobilno pla?anje
 
 
ASEuro web light                        ASEuro
            WebShop - WebKatalog
 
Dostava                        Dostava
                   na ku?ni prag